• +420 731 106 576

  • info.accelerator@accon.cz


Komenský 4.0

nabídka

Hledáme partnery a investory pro projekt modernizace českého školství. Program Komenský 4.0 přináší do škol nejmodernější technologie, digitalizaci a výukové pomůcky, které jsou na trhu dostupné. Partneři projektu se mohou podílet na široké škále aktivit od implementace vlastních produktů a služeb, vytváření nových učebních modulů, až po sponzoring.

Připravený projekt a jeho excelence 

Veškeré aktivity programu jsou spojeny společným jmenovatem - digitalizací a implementací moderních technologií do českého školství. Program zahrnuje realizaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, výukových programů a učebních pomůcek. Všechny kurzy jsou akreditovány u Ministerstva školství a je možné na ně uplatňovat podporu z takzvaných Šablon. Všechny nabízené produkty musí splňovat následující předpoklady:

i) jasná provázanost s rámcovými vzdělávacími programy i každodenní praxí ve školách

ii) kopírují nejnovější vzdělávací i technologické trendy

iii) jsou zajišťovány lektory s dlouholetou praxí v komerčním sektoru i vzdělávání

Krátké představení firmy

Projekt je realizován malou českou vzdělávací společností s dlouholetou tradicí v zajišťování komerčních a municipálních kurzů.  Na projektu se od počátku podílí mnoho partnerů se specifickým know-how v oblasti vzdělávání, nebo technologií.

Chcete vědět víc? Máte vlastní projekt?
Komenský 4.0