• +420 731 106 576

  • info.accelerator@accon.cz


Tetraedrický výstavní modul

Nabídka

Pro záměr je již připravené počáteční využití v podobě rozsáhlé partnerské sítě. Společnost předkládající záměr hledá pro projekt realizační a obchodní partnery pro distribuci a obchod s vytvořeným produktem a jeho následný rozvoj. Předpokládaný prototyp by měl být vyroben v průběhu roku 2020. Projekt totiž rovněž nabízí mnoho možných aplikací i mimo výstavnictví.

Připravený projekt a excelence

Platónské těleso je v geometrii pravidelný mnohostěn  v prostoru, tj. z každého vrcholu vychází stejný počet hran. Osmistěn je tvořen osmi stejnými trojúhelníky. Platon označoval krychli, osmistěn, čtyřstěn a dvacetistěn  za představitele čtyř základních živlů: země, vzduch, oheň a voda. Propojováním těchto tvarů lze dosáhnout pevných a variabilních konstrukcí.

Hlavní výhody a inovativní prvky předkládaného řešení jsou:

i) Unikátní vzhled stánku - Díky nové konstrukci a možnosti tisknout některé komponenty na 3D tiskárnách umožňuje vytvářet jiné úhly než 45 a 90 stupňů - lze tedy vytvořit jiné profily stánků
ii) Snadná přeprava a modularita - Díky možnosti vytisknout klíčové komponenty systému na 3D tiskárně, lze stánek realizovat v podstatě kdekoliv na světě bez nutnosti přepravy a clení materiálu
iii) Využití systému pro další účely - Jednotlivé části modulu lze použít i pro vytváření konstrukcí ve výrobních a testovacích halách, ve stavebnictví apod.
 
Jelikož obor výstavnictví dlouhodobě neinovuje a stejné systémy využívá již řadu let, má předkládaný produkt vysoký disruptivní potenciál.
 
Krátké představení firmy

Předkladatelem záměru je česká biotechnologická společnost s vlastním oddělením vývoje a výzkumu. Toto oddělení má kvalitní technické i znalostní zázemí, které je základem pro vývoj zajímavých inovací v mnoha oborech.

Chcete vědět víc? Máte vlastní projekt?
Tetraedrický výstavní modul