• +420 731 106 576

  • info.accelerator@accon.cz


Technická skupina (TS)

  1. Nabídka
  2. Nabízíme možnost obchodní spolupráce, nebo investice do rozvoje skupiny expertů zaměřujících se na poradenství v realizaci stavebních projektů pro města a obce.

  3. Připravený projekt a excelence
  4. Skupina prověřených expertů na základě projektového plánu vypracovaného společností ACCelerator, vytváří unikátní formu marketingové, obchodní a realizační spolupráce. Skupina je tvořena technickým dozorem, energeitky, specialisty na zeleň, projektanty, poradci ohledně dotací, výběrových řízení, rozpočtáři, statiky a mnoha dalšími experty.

  5. Skupina od svého založení začala provozovat tyto aktivity: provozuje web technickaskupina.cz , vydává tiskové správy, přihlašuje sebe a své členy do výběrových řízení a provádí další činnosti za účelem získávání nových zakázek. Skupina není zřizována za účelem generování zisku, ale za účelem vytváření nezbytného provozního kapitálu pro své aktivity a zajištění dostatečného množství zakázek pro své členy. Klientovy poskytuje jistou míru záruky za kvalitu práce dodavatele – členy a realizaci projektu jako takového. Základem fungování skupiny je vzájemná důvěra mezi členy a kvalita práce pro klienta.

  6. Krátké představení firmy
  7. Skupina byla založena jako spolek 3 zakládajících firem a 5 živnostníků, kteří spolu dlouhodobě pracují na zakázkách nejen pro města a obce. Skupina od svého zápisu oslovuje další zájemce o členství s dobrými referencemi a nabízí své služby zákazníkům především z řad měst a obcí.

Chcete vědět víc? Máte vlastní projekt?
Technická skupina (TS)