• +420 731 106 576

  • info.accelerator@accon.cz


Nový typ solárního článku s výšší účinností

Nabídka

Nabízíme prodej firmy s jejím know-how ve formě patentu, který je připraven k dopracování pro aplikaci na trh.

  1. Připravený projekt a excelence

Projekt si klade za cíl vývoj funkčního vzorku základního principiálního systému solárního článku s rezonátorem a certifikované metodiky pro výrobu nového typu solárních článků s řízenou vyšší výtěžností/účinností se zahrnutím oblasti infračerveného spektra. V druhé etapě bude vyvíjen funkční prototyp, včetně výrobní dokumentace pro uvedení na světový trh.

Vyvinutý solární článek bude unikátní neboť:

  1. i) Využívá dopadajícího slunečního záření na zemský povrch nejen ve viditelném, ale i v infračerveném spektru.
  2. ii) Dosahuje tak významně vyšší výtěžnosti výstupních výkonů oproti současným i připravovaným technologiím. 
  3. iii) Vstupní technologie je patentově chráněna v mezinárodním prostředí.
  •  
  1. Krátké představení firmy

Na projektu se podílí přední čeští vývojový pracovníci, kteří jsou připraveni funkční vzorek a finální prototyp dovyvinout a připravit k uvedení na trh.  

Chcete vědět víc? Máte vlastní projekt?
Nový typ solárního článku s výšší účinností