• +420 731 106 576

  • info.accelerator@accon.cz

Nebývá asi úplně zvykem, aby odcházející zaměstnanec při svém odchodu napsal na web firmy rozloučení. Zaměstnanci totiž často odcházejí z důvodu nespokojenosti ať již na jedné, nebo na druhé straně. Můj odchod je, alespoň z mého pohledu, zcela jiný příběh. Dovolím si tedy krátké ohlédnutí a řeknu, proč (ne)pracovat v ACCONu.

Kormidelník 

Každá malá firma je definována jedním, maximálně dvěma lidmi. Ti jsou z pohledu zvenčí často identifikováni jako personifikace firmy a jejího ducha. V Acconu je to bezpochyby jeho jednatel Drahomír Mejzr. Ten, coby zakladatel a hnací síla všech zdejších projektů, vybudoval malou konzultantskou firmu na svém otevřeném přístupu, chuti pouštět se vždy do něčeho nového a integritě v přístupu k zaměstnancům i klientům. Jako někomu, kdo před nástupem do zaměstnání sám podnikal, my tento přístup imponoval. Sám dobře vím, jak je těžké malou firmu vést, udržovat a uspokojovat nároky státu, trhu i zaměstnanců měsíc po měsíci, rok po roce. Co oceňuji především, je vůle a ochota nechat lidi pod sebou růst. S Acconem je za dobu více jak 20 let spojeno mnoho lidí, kteří v něm začínali, nebo s ním spolupracovali, nenajdete ale mnoho těch, co by mohli říct nějakou negativní zkušenost. Většina bývalých zaměstnanců navíc vždy ráda zajde na kávu, nebo vánoční večírek, což jsem v jiných firmách nezažil. 

Ve velký si vyděláš, v malý se naučíš. 

Za mé, více než dvouleté, působení jsem si zvykl na rodinné prostředí, kdy ve firmě cítíte zájem o vaše úspěchy, spokojenost a růst. Někdo by si mohl myslet, že to znamená, že zde chybí tlak na výkon, opak je ale pravdou. ACCON vytvoří tlak na vaši produktivitu právě tím, že vám na úspěchu firmy záleží. To je mnohem efektivnější, než výhružky a rozplánování vašeho dne na předem definované úkoly. Tím, že zaměstnancům na firmě záleží, lze také vysvětlit, že nápady na inovace a vylepšení často nejdou jen shora. Zaměstnanec totiž , že jeho podněty budou brány vážně a dost možná dostanete i možnost je realizovat. Malá firma umožňuje (a vyžaduje), aby jeden zaměstnanec uměl plnit více funkcí a rychle si osvojoval nové dovednosti. V omezeném počtu lidí si totiž nemůžete dovolit být „pouhým“ vykonavatelem něčích pokynů. Jak nedávno shrnula můj plánovaný přestup jedna z našich mentorek pro začínající podniky – Ve velký firmě si vydělášv malý se naučíš. V ACCONu si můžete vydělat, a ještě se naučit. 

Óda na odchod Svůj odchod beru jako výzvu, na kterou se těším. Jako manažera akcelerátoru ESA BIC Praha https://www.esa-bic.cz/ mě čeká trochu toho co znám z ACCONu – akcelerace podnikání, a trochu něčeho nového – vesmírný průmysl, a to byla výzvakteré jsem nedokázal odolat. Na své působení zde ale budu rád vzpomínat. Kdyby byly všechny malé a střední firmy u nás řízeny jako tahle, neměl bych o budoucnost naší ekonomiky žádný strach. Tady se totiž dává myšlenkám život. 

Ivo Denemark 

Projektový manažer inovací toho času (ještě) ve společnosti ACCelerator