• +420 731 106 576

  • info.accelerator@accon.cz

Naši klienti mají úspěch! V rámci dotačního programu Technologické agentury ČR získal projekt hybridního fotovoltaického střídače podporu téměř 5 mil. Kč na výzkum a vývoj do fáze prototypu.

Projekt Hybridního fotovoltaického střídače byl připraven v rámci třetího akceleračního běhu společnosti ACCelerator. Již při tvorbě podnikatelského záměru jsme počítali s kombinací více zdrojů na realizaci projektu (investor + dotace).

Při hledání investora může být příslib dotace velkou výhodou, neboť snižuje finanční potřeby na realizaci projektu, a umožňuje firmám ponechat si větší míru nezávislosti ve svém podnikání. Zároveň, investor má jasný signál, že firma myslí projekt vážně.

Proto ke každému projektu zpracováváme analýzu dotačních možností, které může firma využít na podporu realizace.

​Hybridní fotovoltaický střídač

Hybridní fotovoltaický střídač je inovativní produkt, jehož potřeba byla vyvolána technickými a technologickými nedostatky stávajících řešení na trhu (funkcionalita, zastaralost, nekompatibilita).

Výsledný produkt bude kombinovat nejlepší vlastnosti technologií na trhu s přidanou hodnotou v podobě modularity. Mezi jeho hlavní výhody bude patřit: univerzální využitelnost, vyšší účinnost, pokročilý monitoring a možnost fungovat jako nepřetržitý zdroj napájení.

  •  

Jsme přesvědčeni, že nový střídač významně podpoří rozvoj fotovoltaických elektráren na českém a evropském trhu.

Pakliže vás projekt zaujal, nebo se chcete dozvědět více,