• +420 731 106 576

  • info.accelerator@accon.cz

S novým školním rokem přicházejí společnosti ACCON Group s projekty, které pomohou českým školám v zavádění moderních technologií a přístupů do výuky. Neděláme to ale nezištně. Chceme, aby naše školství produkovalo skvělé hlavy a mi měli prospěch z jejich úspěchů. Představujeme vám programy Komenský 4.0 a Green Galaxies!

 

Co Čech to…Učitel

České školství je národní poklad. Náš národ se i ve svém dějepise neobrací toliko k silným a chrabrým hrdinům, jako spíše k učencům a učitelům. Komenský, Palacký i Masaryk definovali našeho národního ducha spíše než Žižka, Radecký, nebo Valdštejn. I pověstný „největší Čech“ Karel IV. proslul především založením univerzity a kulturní diplomacií nežli schopností rozdrtit nepřátelská vojska. Jsme tedy v přeneseném významu „národem knihy“.

Tento náš přístup je dobře patrný i v našem státním rozpočtu. Zatímco na armádu vydáváme nějakých 40 miliard. Do školství to bude tento rok i s přispěním EU přes 200 miliard Kč. Náš stát zaměstnává přes 158 000 učitelů, ale pouze 21 000 Vojáků. Tato čísla sice nejsou v evropském kontextu až tak výjimečná, ale oproti jiným kontinentům jsou neslýchaná. Nechci se dnes bavit o tom, koho naše země potřebuje více a zda by prostředky do obou odvětví neměly být ještě větší. Chci se bavit o tom, jaké školy chceme pomáhat budovat. Společnosti ze skupiny ACCON GROUP se totiž s novým školním rokem pomyslně vrací do školních lavic a pokouší se hned několika projekty přinést své zkušenosti z businessu do českých tříd.

Komenský 4.0

Pro své snažení jsme si vytvořili i trochu nadnesený název. Jeho význam spočívá v propojování tradice českého školství (Komenský) a moderních technologií (průmysl 4.0). Vycházíme z předpokladu, že většina škol již disponuje potřebným technickým vybavením, ale učitelé často neumí využít jeho potenciál naplno. V kapsách každého žáka se přitom nachází větší výpočetní výkon než ten, který byl potřeba k přistání na Měsíci, navíc s dříve nemyslitelným potenciálem vzájemného propojení. Tyto prostředky (nejen telefony, ale i počítače, tablety a další) můžeme využívat jako uživatelé a především také jako tvůrci. Úkolem moderní školy musí být vytvářet z žáků zkušené uživatele a otevírat jim prostor k tomu stát se tvůrci. Jako první aktivity pro tento rok jsme si pro zájemce z řad učitelů připravili následující otevřené kurzy:

Datum

Název kurzu

Místo

Přihlášení

Pro koho je určen

18.10. a 25. 10. 2019

Kyberšikana a kyberbezpečnost pro pedagogy

Praha

zde

ZŠ, SŠ, VOŠ

14.2.2020 a 21.2.2020

Jak učit – Digitální/počítačová grafika – ADOBE PHOTOSHOP

Praha

zde

ZŠ, SŠ, VOŠ

11.10.2019

Jak učit internet věcí a služeb

Brno

zde

ZŠ, SŠ, VOŠ

08.11.2019

Jak učit internet věcí a služeb

Praha

zde

ZŠ, SŠ, VOŠ

13.3.2020 a 20.3.2020

Jak učit – Digitální/počítačová grafika – ADOBE Illustrator

Praha

zde

ZŠ, SŠ, VOŠ

17. 4. 2020 a 24. 4. 2020

Jak učit – Digitální/počítačová grafika – ADOBE InDesign

Praha

zde

ZŠ, SŠ, VOŠ

 

Nabídku budeme postupně rozšiřovat a připravujeme vzdělávací E-shop komensky40.cz, kde se budeme této problematice systematicky věnovat.

Green Galaxies project

Co je lepšího než udělat si vlastní projekt, sledovat jeho výsledky a dlouhodobě ve spolupráci s učiteli sledovat jeho dopady na vaši školu. Proto plánujeme do Čech přivést australský vzdělávací program Green Galaxies. Ten pomocí energetických dat nejen o vaší škole pomáhá žákům pochopit jakým způsobem jsou spotřebovávány přírodní zdroje a společně s učitelem vytváří projekty, jak s nimi lépe hospodařit. To vše se děje zábavnou a interaktivní formou - https://www.greengalaxies.net/

Závod Červené královny

Na těchto projektech je dobře vidět, že nejsme jen ACCelerator technologických firem, ale že své know how umíme a chceme šířit dál. Bez inovativního školství schopného využívat nejmodernější technologie jsme totiž jako společnost i jako firma odsouzeni hrát na globálním trhu vedlejší housle. Globální trh práce se neustále mění a školy proto musí být v čele inovací v každém státě, pokud vůbec chtějí obstát v konkurenci jiných zdrojů poznání. Jako Červená královna z Alenky v říši divů musí utíkat ne proto, aby se posouvaly dopředu, ale proto aby nezůstávali pozadu.

Pohybujete se v českém školství? Chcete s námi spolupracovat na těchto projektech? Máte nějaký vlastní?

Neváhejte se na nás obrátit.