• +420 731 106 576

  • info.accelerator@accon.cz

Ačkoliv byl každý příběh jiný, vidím společný klíč k úspěchu v zásadě ve třech podmínkách:

Objektivní pohled

Sám autor je obvykle do svého nápadu tak zamilován, že lze jen stěží vysvětlit, také pohled netechnický a obchodní a že ti, kdo mají utratit peníze za jeho inovaci takové nadšení nesdílejí.  Naopak zákazníci a investoři se pragmaticky ptají na to, co jim projekt přinese a porovnávají jej s dalšími produkty/službami na trhu.

Leckteří autoři oplývají geniálními inovacemi, ale problémy, které jimi chtějí řešit, jsou často již dostatečně vyřešeny někým jiným. Druhým častým symptomem je neochota svůj nápad prezentovat ze strachu, že by někdo autora po vzoru Járy Cimrmana předstihl s realizací. Ale právě schopnost přejít od nápadu k realizaci je to, co dělí snílka od podnikatele.

Osobní angažovanost a vytrvalost

Mít nápad a chtít, ale nestačí. Úspěch nepřichází sám od sebe. Většina autorů nápadů si neuvědomuje, že úspěch je výsledkem vytrvalé, důsledné a často také nezáživné mravenčí práce. Úspěšného inovátora čekají nekonečná zasedání, řešení právních i finančních otázek. Bude nucen čelit tlakům obchodníků seriózních, ale i těch pochybných a čeká jej maraton přesvědčování o jedinečnosti záměru. Mnoho inovátorů si tak bude vynález raději dále hýčkat na papíře, než aby investovali takové úsilí a mnohdy i vlastní prostředky. Investoři totiž budou vždy hledět podezřívavě na autora, který do svého projektu neinvestoval vlastní peníze a čas.

Inovace, novost, konkurenceschopnost

A dostáváme se k tomu, co je vlastně nejdůležitější a tím je samotný nápad. Ten musí v průběhu přípravy projektu obhájit svou rentabilitu. Přidaná hodnota je to, za co je zákazník ochoten zaplatit. Musí se zcela jasně prokázat, že projekt řeší určitý reálný problém. Svět je velké místo plné inovátorů. Samozřejmostí je, že váš nápad je skutečně nový. Proto si udělejte rešerši a detailně se seznamte s tím, jak funguje oblast trhu, ve které zamýšlíte nápad uplatnit.

Máte všechny tyto předpoklady?

Tak nás neváhejte kontaktujte kontaktovat na info.accelerator@accon.cz a my vám pomůžeme se startem.