• +420 731 106 576

  • info.accelerator@accon.cz

V souvislosti s globální pandemií se začíná (opět) zmiňovat příchod ekonomické krize

Je pravděpodobné, že tentokrát na těchto předpovědích něco bude. Už jen fakt, že podstatná část obyvatelstva zemí, které se nejaktivněji podílejí na globálním obchodu, je zavřená doma, musí zákonitě znamenat ochromení ekonomického provozu v mnoha odvětvích. Lidé zkrátka méně produkují a méně konzumují. Než se však začneme bavit o podnikatelských příležitostech a rizicích, je třeba zdůraznit, že lidský život a zdraví by měly být vždy na prvním místě. Chci také vyjádřit podporu zdravotníkům a dobrovolníkům. Pomáhat můžete například zde - https://sousedskapomoc.cz/

Ale zpátky k předmětu blogu. Pro mnohé z nás příchod takzvané Černé labutě znamená mnoho obtíží a výzev ke kterým se budeme muset postavit. Za Černou labuť je ekonomy označována vnější okolnost, která vyvolává nejistotu na trzích a pokud se „usadí“ je obtížné se jí zbavit. Příměr je přiléhavý, protože labutě jsou poměrně teritoriální a tvrdohlavé ptactvo. Pro malé firmy a živnostníky se jedná o výzvu často největší, protože nemají většinou možnost sáhnout do rezerv, odložit plánované investice nebo uspořit na vstupech. Ekonomická krize ale přináší i pozitivní jevy. Odděluje zrno od plev, čímž se myslí že nekonkurenceschopné firmy díky ní krachují a uvolňují prostor i pracovní sílu pro ty konkurenceschopnější a odolnější.

Jak se ale zařadit mezi vítěze?

  1. 1. Sledovat média a využívat nabídek pomoci

Na rozdíl od minulé hospodářské krize jsou politici mentálně nastavení firmám s vyháněním černé labuti pomoci. Evropská unie, vláda, kraje i města přicházejí poměrně rychle s nabídkami zvýhodněných úvěrů, pobídek a dalších opatření. Rozumný podnikatel by je měl rozhodně zvážit.

  1. 2. Neomezovat rozvoj

V krizi má mnoho podnikatelů přirozenou tendenci omezit investice do technologií, lidí a všeho ostatního. Tato strategie z vás ale může ve střednědobém výhledu udělat další odepsanou nekonkurenceschopnou firmu. Vaši dodavatelé budou pravděpodobně také v nejistotě. Než přistoupíte k šetření na rozvoji vašeho podnikání zkuste si vyjednat nové podmínky a zvážit dopady takového kroku.

  1. 3. Být „must have“ ne „nice to have“

Vaši zákazníci jsou pravděpodobně v podobné situaci jako vy. Budou nyní více zvažovat do čeho vkládat své peníze. Připravte se na obtížnější vyjednávání o dalších zakázkách. Zejména ukažte svým zákazníkům, že se bez vás neobejdou a společně labuť vyženete.

  1. 4. Nevytvářet si žádné předsudky, ale…

Známá poučka zní nepodléhat panice. Trh a jeho účastníci se jí ale nemusí řídit. Ekonomie není exaktní věda. Pokud by byla, celá myšlenka akciových trhů by přestala fungovat. Je rozumné zjišťovat si informace a snažit se nacházet optimální cestu pro své podnikání.

  1. 5. Hledat skuliny a být flexibilní

Menší podniky a živnostníci mají sice v rámci krize větší „úmrtnost“, ale mají také jednu zásadní výhodu. Tou je pružnost. Pokud je vás ve firmě pár, nemusíte pro razantní změnu podnikání přeškolovat mnoho lidí, měnit dodavatelské řetězce a zavádět nové procesy. Prostě vyhledáte na trhu poptávku a rychle jí naplníte.

  1. 6. Nebát se selhat

Vůbec nejhorší případy v dobách ekonomické krize nastávají v momentě, kdy si podnikatel neuvědomí, že jede na mrtvém koni a nepodaří se mu včas tuto jízdu ukončit. Mějte na paměti, že i vy můžete selhat a mějte připravenou únikovou strategii.

Doufám, že Vám tyto rady pomohou v nadcházející zkoušce a nastalé krize využijete ku prospěchu vašeho podnikání. Pokud sháníte partnera pro vaše financování,  neváhejte se na nás obrátit. Společně tu labuť vyženeme!