• +420 731 106 576

  • info.accelerator@accon.cz

ACCelerator připravil projekt Venture Buiding Company

Cílem projektu je rozšířit služby akcelerátoru o služby venture building. Jako venture builder se budeme věnovat systematické produkci nových společností, kterým pomůžeme růst a uspět s inovativními produkty na trhu.  

Budeme vytvářet dlouhodobé vztahy s podporovanými podniky, kterým poskytneme znalosti, obchodní zkušenosti, odborníky a zázemí tak, aby se mohli věnovat vlastnímu vývoji technologie, ověřování a vylepšování obchodních modelů a testování minimálního životaschopného produktu.  Urychlíme tak vývoj produktu a jeho nasazení na trh, čímž podpoříme náskok před konkurencí a zvýšíme šance na obchodní úspěch.

Podpoříme tak budování nové hodnoty od základů systematickým způsobem, čímž zvýšíme šanci na vznik a rozvoj úspěšných startupů a podniků.

Aktualizace: "Projekt je realizován s finanční podporou hlavního něsta Prahy" a prostředků EU v rámci ESIF (ERDF) - OPVVV