• +420 731 106 576

  • info.accelerator@accon.cz

Našim cílem je rozvoj vývojových a inovačních aktivit firem a jejich lepší spolupráce s výzkumným sektorem při vytváření nových technologií a konkurenceschopných produktů . Chceme zlepšit prostředí a podmínky k realizaci nových projektů a podpořit tak podnikání a vznik technologických firem v České republice. V minulosti jsme naše služby poskytovali individuálně omezenému množství klientů. Nyní jsme pro zájemce vytvořili ucelený akcelerační program, který díky podpoře hl. m. Prahy můžeme nabídnou většímu množství zájemců. 

Při tvorbě programu jsme čerpali z našich zkušeností s rozvojem inovativních firem. Definovali jsme klíčové služby a postupy, které jsou pro firmy přínosné a nezbytné k úspěšné realizaci inovačních projektů. Inspirovali jsme se našimi stávajícími klienty a vytvořili pravidelný program do kterého přijímáme vždy 5 projektů na dobu 6 měsíců obsahující:

 
•zpracovaní podnikatelského záměru a připravu procesů k zahájení realizace
•zprostředkování přístupu ke kapitálu
•vyškolení managementu a návrh projektového týmu
•navázanou spolupráci s případnými partnery včetně vysokých škol
•zpracované propagační materiály o projektu
 
 
 

Projekty pečlivě vyhodnocujeme z hlediska rizik a průběžně poskytujeme našim klientům zpětnou vazbu ohledně jejich záměrů. Účastníci programu mají tedy k dispozici relevantní zpětnou vazbu o jejich stavu. V rámci  programu jsou poskytovány služby specializovaného poradenství, které bude řízeno námi vybranými excelentními mentory. Mentor účastníkům poskytuje nejen odborné specializované poradenství či oponenturu k řešenému problému a tématu, ale předává i nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti pro efektivní realizaci připravovaných projektů

Máte vlastní projekt, který chcete nakopnout? Neváhejte se nám ozvat.