• +420 731 106 576

  • info.accelerator@accon.cz

6 nejčastějších chyb (nejen) začínajících podnikatelů v České republice

Začínáte podnikat? Gratulujeme! Sestavili jsme 6 nejčastějších chyb, které podle nás dělají čeští podnikatelé, a to nejenom ti začínající. Najdete se v nich?

  1. 1. Nejlépe to zvládnu sám

Podnikáte a v tom co děláte, jste dobří, protože jinak byste to nedělali. To znamená, že kolem sebe potřebujete kvalitní a zodpovědný tým. Pokud ale již na počátku svého podnikání nastavíte vztahy se zaměstnanci tak, že jen slepě plní zadané úkoly bez vlastní odpovědnosti a invence, obtížně pak tuto chybu doháníte. V momentě expanze firmy najednou zjistíte, že lidé, kteří by ji měli rozvíjet nejsou připraveni a vaše mentální a fyzické kapacity jsou vyčerpány.

Jak ne: Klient potřebuje zpracovat podklady hned. Nepošlu je tedy podřízenému na přepracování, ale udělám to sám.

Jak ano: Sednu si s podřízeným a proberu důkladně podklady. Společně přijdeme na lepší řešení.

  1. 2. Zvládneme to levněji než konkurence

Protlačit se na trh s nabídkou nižší ceny je jistě vhodná a hojně užívaná strategie. Musíte ale zvážit rizika takového postupu. Jste efektivnější než vaše (pravděpodobně zavedenější) konkurence? Máte nižší náklady na zaměstnance? Máte v úmyslu začít později zdražovat, abyste dosáhli zisku? Nepůjde konkurence po vašem vzoru také dolů s cenou? Cenová strategie je zkrátka často klíčovou součástí vašeho podnikání. Když si nedokážete najít a vyjednat svou marži, budou vám tyto prostředky scházet. Pokud míříte na co největší podíl trhu, musíte mít v záloze investory, kteří vás podrží v tomto plánu.

Jak ne: Jsem nejlevnější a nejlepší. Míříme na podíl trhu. Vázne nám cash flow, ale o investory nestojíme.

Jak ano: Máme plán rozvoje včetně cenové strategie. Teď jsme hledali externí kapitál, ale v konečném důsledku se nám to vyplatí. 

  1. 3. Vím, že je něco špatně. Ale umím to také vyřešit?

Každý podnikatel hledá díru na trhu, to je jeho poslání a bez takové příležitosti se neuplatní. Pokud ale stavíte svůj záměr na obecném konstatování jako například: „české vzdělávání je zastaralé“, nebo třeba „státní správa by měla být efektivní“, nemůžete uspět. Pokuste se zjistit reálné důvody toho stavu a jeho příčinu. Vaše nabídka musí prezentovat srozumitelná řešení aktuálních problémů a měla by naplňovat očekávání vašich zákazníků.

Jak ne: Podívejte se, vy máte příliš mnoho byrokracie, a proto nestíháte řešit důležité věci. Spolupracujte se mnou a já vám ukážu, jak to dělají ve … (vložte libovolnou skandinávskou zemi).

Jak ano: Podívejte se, vy máte příliš mnoho byrokracie, a proto nestíháte řešit důležité věci. Vyškolím vaše zaměstnance a zavedu u vás ověřené procesy/programy, které vám ušetří práci. Konkrétně se budou automaticky vyplňovat tyto dotazníky, což ušetří 5 hodin času týdně vašim učitelům.

  1. 4. Nemožné okamžitě, zázraky na počkání

Termíny jsou základem každého podnikání, a ne každý podnikatel si může dovolit chovat se jako Elon Musk, zveřejňovat neuvěřitelné plány a plnit je se zpožděním minimálně jednoho roku. Každá firma je součástí odběratelského řetězce a vaše zpoždění tím pádem není jenom vaše. Firmy, které jasně říkají kdy, co a za kolik dodají, jsou svými partnery ceněny.

Jak ne: Ten deadline jsme nestihli, protože naši dodavatelé nesplnili dohodnuté termíny a měli jsme vysokou nemocnost. Tu příští dodávku ale uskutečníme určitě příští týden.

Jak ano: Práce bude hotová 6.9., což zahrnuje práci projektanta, balení a expedici včetně rezervy tří pracovních dní pro případné komplikace s dodavateli a plánovanou odstávku v době dovolených.

  1. 5. Levně nakoupit, draze prodat a pozdě platit faktury

Oblíbená česká poučka je zároveň u části podnikatelů i tou nejvíce nenáviděnou. Záleží na prostředí, ve kterém podnikáte, ale pozdě zaplacená faktura může být u některých obchodních partnerů důvodem k odmítnutí jakékoliv další spolupráce. Pokud se k tomuto kroku uchylujete, dělejte to alespoň vědomě. U některých společností se tento nešvar dokonce proměnil v běžnou součást obchodního modelu a vyplácení (třeba části) nesplacených faktur je běžnou součástí dohod o nákupu dalšího zboží.

Jak ne: V naší firmě platíme pouze faktury, které jsou několikrát urgované. Prostředky máme, ale raději je vidíme na našich účtech.

Jak ano: Pokud nemůžeme zaplatit fakturu v termínu, upozorníme na to obchodního partnera s odůvodněním a předpokládaným datem nápravy.

  1. 6. Snažím se vyhnout všem výše popsaným chybám i dalším

Podnikání je o riziku a schopnosti poučit se z vlastních chyb. Pokud je vaše nabídka unikátní, zákazníci si rádi na dodání počkají déle. Pokud vaši odběratelé pozdě platí faktury, budete těžko platit svým dodavatelům včas i kdybyste se zbláznili. Existují zkrátka úspěšné firmy, které kombinují několik, nebo dokonce všechny víše popsané neduhy. Dívejte se na své podnikání s nadhledem a najděte model, který vyhovuje vám i vašim partnerům.

Náš program ACCelerator vám v tom může pomoci. Společně najdeme vhodnou strategii, nastavíme projektové řízení, prozkoumáme zamýšlený trh a seznámíme vás s experty ve vámi vybraných oblastech.

Kontaktujte nás na: info.accelerator@accon.cz